Trainingen MTVP

Op deze pagina vindt u alle trainingen die vallen onder het project Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP). 
Let op! Alleen de huisartsenpraktijken die vanaf 1 april 2023, 1 juli 2023 of 1 oktober 2023 of 1 januari 2024 ingeloot zijn kunnen zich inschrijven voor de trainingen behorend bij de interventies. 

Klik hier voor de algemene flyer met daarop alle trainingen voor de deelnemende praktijken. 

Het is de bedoeling dat u zich inschrijft voor de trainingen die horen bij de interventies waarvoor u gekozen heeft. Het is verplicht om op alle onderdelen die behoren bij de interventie in te schrijven. 

Interventie: Anders trieren door middel van triage training
Klik hier om in te schrijven voor de e-learning
Klik hier om in te schrijven voor de fysieke bijeenkomst op 2 september 2024

N.B. schrijf uzelf in voor één van de twee e-learnings én voor één van de fysieke bijeenkomsten. 

Interventie: Taakherschikking door de inzet van een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)
Klik hier om in te schrijven voor de opleiding SOH

Interventie: Administratieve last verlagen door Lean werken
Deze training wordt in samenspraak met de deelnemende praktijken ingepland. 

Interventie: Training rondom gespreksvoering gericht op SOLK/ALK
Klik hier om in te schrijven voor de training SOLK/ALK

Interventie: Training rondom gespreksvoering gericht op gedragsverandering
Data volgen.

Interventie: Training gespreksvoering op het gebied van leefstijl
Klik hier om in te schrijven voor de online scholing Leefstijl in de praktijk 1+1=3 op 2 oktober 2024
Klik hier om in te schrijven voor de fysieke scholing Trainingleefstijltools voor de POH op 14 oktober 2024

Let op! Schrijf je na het volgen van de training(en) pas in voor één van de intervisiebijeenkomsten. De intervisies in het najaar worden nog ingepland, hiervan wordt u nog op de hoogte gebracht t.z.t.
Klik hier om in te schrijven voor de intervisie Leefstijl op 20 juni 2024 (minimaal één koppel van HA+POH per praktijk aanwezig)

N.B. de POH schrijft zich in voor de fysieke én de online scholing. De huisarts kan zich inschrijven voor de online scholing.