Trainingen MTVP

Op deze pagina vindt u alle trainingen die vallen onder het project Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP). 
Let op! Alleen de huisartsenpraktijken die vanaf 1 april 2023, 1 juli 2023 of 1 oktober 2023 of 1 januari 2024 ingeloot zijn kunnen zich inschrijven voor de trainingen behorend bij de interventies. 

Klik hier voor de algemene flyer met daarop alle trainingen voor de deelnemende praktijken. 

Het is de bedoeling dat u zich inschrijft voor de trainingen die horen bij de interventies waarvoor u gekozen heeft. Het is verplicht om op alle onderdelen die behoren bij de interventie in te schrijven. 

Interventie: Anders trieren door middel van triage training
Klik hier om in te schrijven voor de e-learning
Klik hier om in te schrijven voor de fysieke bijeenkomst op 26 februari 2024
Klik hier om in te schrijven voor de fysieke bijeenkomst op 12 maart 2024
Klik hier om in te schrijven voor de fysieke bijeenkomst op 15 april 2024

N.B. schrijf uzelf in voor één van de twee e-learnings én voor één van de twee fysieke bijeenkomsten. 

Interventie: Taakherschikking door de inzet van een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)
Klik hier om in te schrijven voor de opleiding SOH

Interventie: Administratieve last verlagen door Lean werken
Deze training wordt in samenspraak met de deelnemende praktijken ingepland. 

Interventie: Training rondom gespreksvoering gericht op SOLK/ALK
Klik hier om in te schrijven voor de e-learning + twee fysieke bijeenkomsten op 18 januari en 16 mei 2024
Klik hier om in te schrijven voor de e-learning + twee fysieke bijeenkomsten op 28 maart en 11 juli 2024

Interventie: Training rondom gespreksvoering gericht op gedragsverandering
Klik hier om in te schrijven voor de scholing Gespreksvoering gericht op gedragsverandering (data bijeenkomsten: 16 november '23, 18 januari en 16 mei '24)
Klik hier om in te schrijven voor de scholing Gespreksvoering gericht op gedragsverandering (data bijeenkomsten: 25 januari, 28 maart, 11 juli 2024)
Klik hier om in te schrijven voor de scholing Gespreksvoering gericht op gedragsverandering (data bijeenkomsten: 18 april, 27 juni en 7 november 2024)

Interventie: Training gespreksvoering op het gebied van leefstijl
Klik hier om in te schrijven voor de fysieke scholing Trainingleefstijltools voor de POH op 30 januari 2024
Klik hier om in te schrijven voor de online scholing Leefstijl in de praktijk 1+1=3 op 10 januari 2024

Klik hier om in te schrijven voor de intervisie Leefstijl op 19 maart 2024 (minimaal één koppel van HA+POH per praktijk aanwezig)
Klik hier om in te schrijven voor de intervisie Leefstijl op 11 april 2024 (minimaal één koppel van HA+POH per praktijk aanwezig)
Klik hier om in te schrijven voor de intervisie Leefstijl op 20 juni 2024 (minimaal één koppel van HA+POH per praktijk aanwezig)

N.B. de POH schrijft zich in voor de fysieke én de online scholing. De huisarts kan zich inschrijven voor de online scholing.