Trainingen MTVP

Op deze pagina vindt u alle trainingen die vallen onder het project Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP). 
Let op! Alleen de huisartsenpraktijken die vanaf 1 april 2023 of 1 juli 2023 ingeloot zijn kunnen zich nu inschrijven voor de trainingen behorend bij de interventies. 

Klik hier voor de algemene flyer met daarop alle trainingen voor de deelnemende praktijken vanaf 1 april 2023.

Het is de bedoeling dat u zich inschrijft voor de trainingen die horen bij de interventies waarvoor u gekozen heeft. Het is verplicht om op alle onderdelen die behoren bij de interventie in te schrijven. 

Interventie: Anders trieren door middel van triage training
Deelnemende praktijken vanaf 1 april 2023:
Klik hier om in te schrijven voor de e-learning
Klik hier om in te schrijven voor de fysieke bijeenkomst op 10 oktober 2023
Klik hier om in te schrijven voor de fysieke bijeenkomst op 15 november 2023

N.B. schrijf uzelf in voor één van de twee e-learnings én voor één van de twee fysieke bijeenkomsten. 

Deelnemende praktijken vanaf 1 juli 2023:
Klik hier om in te schrijven voor de e-learning
Klik hier om in te schrijven voor de fysieke bijeenkomst op 26 februari 2024
Klik hier om in te schrijven voor de fysieke bijeenkomst op 12 maart 2024

N.B. schrijf uzelf in voor één van de twee e-learnings én voor één van de twee fysieke bijeenkomsten. 

Interventie: Taakherschikking door de inzet van een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)
Klik hier om in te schrijven voor de opleiding SOH

Interventie: Administratieve last verlagen door Lean werken
Deelnemende praktijken vanaf 1 april 2023:
Klik hier om in te schrijven voor de scholing Lean

Deelnemende praktijken vanaf 1 juli 2023:
Klik hier om in te schrijven voor de scholing Lean

Interventie: Training rondom gespreksvoering gericht op SOLK/ALK
Deelnemende praktijken vanaf 1 april 2023:
Klik hier om in te schrijven voor de e-learning + twee fysieke bijeenkomsten SOLK/ALK

Deelnemende praktijken vanaf 1 juli 2023:
Klik hier om in te schrijven voor de e-learning + twee fysieke bijeenkomsten SOLK/ALK

Interventie: Training rondom gespreksvoering gericht op gedragsverandering
Deelnemende praktijken vanaf 1 april 2023:
Klik hier om in te schrijven voor de scholing Gespreksvoering gericht op gedragsverandering

Deelnemende praktijken vanaf 1 juli 2023:
Klik hier om in te schrijven voor de scholing Gespreksvoering gericht op gedragsverandering

Interventie: Training gespreksvoering op het gebied van leefstijl
Deelnemende praktijken vanaf 1 april 2023:
Klik hier om in te schrijven voor de fysieke scholing Trainingleefstijltools voor de POH op 4 september 2023
Klik hier om in te schrijven voor de online scholing Leefstijl in de praktijk 1+1=3 op 6 september 2023
Klik hier om in te schrijven voor de online scholing Leefstijl in de praktijk 1+1=3 op 20 september 2023
Klik hier om in te schrijven voor de fysieke scholing Trainingleefstijltools voor de POH op 21 september 2023
Inschrijven voor de intervisie (binnen 6 maanden) kan binnenkort.

N.B. de POH schrijft zich in voor de fysieke én de online scholing. De huisarts kan zich inschrijven voor de online scholing. 

Deelnemende praktijken vanaf 1 juli 2023:
Data volgen z.s.m.